ricerca
avanzata

Chronological Cd

Cd editi da Chronological

Pagina 1
   

1 di 2

Bud Powell - 1953-1954 cd
Bud Powell - 1953-1954
cd   Bud Powell 
edizioni Chronological , 2011
non acquistabile
€ 17,75
Eddie Lockjaw Davis - 1953-1955 cd
Eddie Lockjaw Davis - 1953-1955
cd   Eddie "lockjaw" davi 
edizioni Chronological , 2011
non acquistabile
€ 17,75
Ella Fitzgerald - 1954-1955 cd
Ella Fitzgerald - 1954-1955
cd   ELLA FITZGERALD 
edizioni Chronological , 2011
non acquistabile
€ 17,75
Illinois Jacquet - 1953-1955 cd
Illinois Jacquet - 1953-1955
cd   Illinois Jacquet 
edizioni Chronological , 2011
non acquistabile
€ 17,75
James Moody - 1951 cd
James Moody - 1951
cd   James Moody 
edizioni Chronological , 2011
non acquistabile
€ 17,75
Jess Stacy - 1951-1956 cd
Jess Stacy - 1951-1956
cd   Stacy Jess 
edizioni Chronological , 2011
non acquistabile
€ 17,75
Joe Bushkin - 1940-1946 cd
Joe Bushkin - 1940-1946
cd   Bushkin Joe 
edizioni Chronological , 2011
non acquistabile
€ 17,75
Joe Bushkin - 1947-1950 cd
Joe Bushkin - 1947-1950
cd   Bushkin Joe 
edizioni Chronological , 2011
non acquistabile
€ 18,75
Oscar Peterson - 1952-1953 cd
Oscar Peterson - 1952-1953
cd   Oscar Peterson 
edizioni Chronological , 2011
non acquistabile
€ 17,75
Sidney Bechet - 1952 Vol.2 cd
Sidney Bechet - 1952 Vol.2
cd   Sidney Bechet 
edizioni Chronological , 2011
non acquistabile
€ 17,75
Thelonious Monk - 1951-1952 cd
Thelonious Monk - 1951-1952
cd   Thelonious Monk 
edizioni Chronological , 2011
non acquistabile
€ 20,50
Babs Gonzales - 1947-1949 cd
Babs Gonzales - 1947-1949
cd   BABS GONZALES 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Benny Goodman & His Orchestra - 1947-1948 cd
Benny Goodman & His Orchestra - 1947-1948
cd   Benny Goodman & His Orchestra 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Beryl Booker - 1946-1952 cd
Beryl Booker - 1946-1952
cd   Beryl Booker 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Bessie Smith - 1923-1924 cd
Bessie Smith - 1923-1924
cd   BESSIE SMITH 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Big Joe Turner - 1946-1947 cd
Big Joe Turner - 1946-1947
cd   BIG JOE TURNER 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Big Joe Turner - 1947-1948 cd
Big Joe Turner - 1947-1948
cd   BIG JOE TURNER 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Billy Taylor - 1952-1953 cd
Billy Taylor - 1952-1953
cd   Billy Taylor 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Bob Howard & His Orchestra - 1936-1937 cd
Bob Howard & His Orchestra - 1936-1937
cd   BOB HOWARD & HIS ORC 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Boots And His Buddies - 1935-1937 cd
Boots And His Buddies - 1935-1937
cd   BOOTS AND HIS BUDDIE 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Buddy Johnson & His Orchestra - 1947-1949 cd
Buddy Johnson & His Orchestra - 1947-1949
cd   BUDDY JOHNSON & HIS 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Buddy Rich - 1950-1955 cd
Buddy Rich - 1950-1955
cd   Buddy Rich 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 18,75
Charles Brown - 1944-1945 cd
Charles Brown - 1944-1945
cd   BROWN CHARLES 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Charles Brown - 1946 cd
Charles Brown - 1946
cd   BROWN CHARLES 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Charles Brown - 1948-1949 cd
Charles Brown - 1948-1949
cd   BROWN CHARLES 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Charles Brown - 1949-1951 cd
Charles Brown - 1949-1951
cd   BROWN CHARLES 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Coleman Hawkins - 1953-1954 cd
Coleman Hawkins - 1953-1954
cd   Coleman Hawkins 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Dave Bartholomew - 1947-1950 cd
Dave Bartholomew - 1947-1950
cd   BARTHOLOMEW DAVE 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Don Byas - 1952 cd
Don Byas - 1952
cd  
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Duke Ellington & His Orchestra - 1937 Vol.2 cd
Duke Ellington & His Orchestra - 1937 Vol.2
cd   ELLINGTON DUKE 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Ella Fitzgerald - 1947-1948 cd
Ella Fitzgerald - 1947-1948
cd   FITZGERALD ELLA 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Ella Fitzgerald - 1951 cd
Ella Fitzgerald - 1951
cd   FITZGERALD ELLA 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Fats Navarro - 1947-1949 cd
Fats Navarro - 1947-1949
cd   FATS NAVARRO 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Fats Waller - 1937 cd
Fats Waller - 1937
cd   FATS WALLER 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Fats Waller - 1937-1938 cd
Fats Waller - 1937-1938
cd   FATS WALLER 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Gene Ammons - 1949-1950 cd
Gene Ammons - 1949-1950
cd   AMMONS GENE 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Gene Ammons - 1951-1953 cd
Gene Ammons - 1951-1953
cd   AMMONS GENE 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Georgie Auld - 1946-1951 cd
Georgie Auld - 1946-1951
cd  
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Herman Chittison - 1933-1941 cd
Herman Chittison - 1933-1941
cd   HERMAN CHITTISON 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Illinois Jacquet - 1946-1947 cd
Illinois Jacquet - 1946-1947
cd   ILLINOIS JACQUET 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
James Moody - 1951-1954 cd
James Moody - 1951-1954
cd   MOODY JAMES 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 37,25
Jimmy Jones - 1946-1947 cd
Jimmy Jones - 1946-1947
cd   JONES JIMMY 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Joe Sullivan - 1945-1953 cd
Joe Sullivan - 1945-1953
cd   SULLIVAN JOE 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Johnny Hodges & His Orchestra - 1952-1954 cd
Johnny Hodges & His Orchestra - 1952-1954
cd   HODGES JOHNNY & HIS 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Johnny Hodges - 1950-1951 cd
Johnny Hodges - 1950-1951
cd   HODGES JOHNNY 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Lightnin' Hopkins - 1946-1948 cd
Lightnin' Hopkins - 1946-1948
cd   HOPKINS LIGHTNIN' 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Lionel Hampton & His Orchestra - 1945-1946 cd
Lionel Hampton & His Orchestra - 1945-1946
cd   HAMPTON LIONEL 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Lionel Hampton & His Orchestra - 1951-1953 cd
Lionel Hampton & His Orchestra - 1951-1953
cd   HAMPTON LIONEL & HIS 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Lionel Hampton And His Orchestra - 1950-1951 cd
Lionel Hampton And His Orchestra - 1950-1951
cd   HAMPTON LIONEL & HIS 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Louis Armstrong - 1952-1953 cd
Louis Armstrong - 1952-1953
cd   ARMSTRONG LOUIS 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Louis Jordan & His Tympany Five - 1941-1943 cd
Louis Jordan & His Tympany Five - 1941-1943
cd   LOUIS JORDAN & HIS T 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Louis Jordan & His Tympany Five - 1947-1949 cd
Louis Jordan & His Tympany Five - 1947-1949
cd   LOUIS JORDAN & HIS T 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Marion Abernathy - 1947-1949 cd
Marion Abernathy - 1947-1949
cd   ABERNATHY MARION 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Miff Mole - 1927 cd
Miff Mole - 1927
cd   MOLE MIFF 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Oscar Pettiford - 1951-1954 cd
Oscar Pettiford - 1951-1954
cd   PETTIFORD OSCAR 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Putney Dandridge - 1936 cd
Putney Dandridge - 1936
cd   PUTNEY DANDRIDGE 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Ray Charles - 1949-1950 cd
Ray Charles - 1949-1950
cd   CHARLES RAY 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Red Nichols - 1929 cd
Red Nichols - 1929
cd  
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Red Norvo & His Orchestra - 1936-1937 cd
Red Norvo & His Orchestra - 1936-1937
cd   RED NORVO & HIS ORCH 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Red Norvo & His Orchestra - 1937-1938 cd
Red Norvo & His Orchestra - 1937-1938
cd   RED NORVO & HIS ORCH 
edizioni Chronological
non acquistabile
€ 17,75
Pagina 1
   

1 di 2