ricerca
avanzata

Social Games Cd

Cd di Genere Social Games

Soft -Games-Ps3

Soft -Games-Ps3

PS3 
edizioni SONY

Diventà unà stàr su PlàyStàtion 3 !Pàrtecipà à cinque singolàri reàlity show e dimostrà di essere là verà stàrUsà là telecàmerà PlàyStàtion Eye per dàre il tuo volto àl concorrente virtuàlePàrtecipà à sfide multigiocàtore con àmici e fàmiliàri àttenzione: Il gioco richiede là perifericà Plàystàtion MOVE per PS3!

€ 19,98